تماس با ما

آدرس ما

خدمات سمپاشی آسایش -بورس فروش سموم کشاورزی و دامپروری
خدمات سمپاشی آسایش -بورس فروش سموم کشاورزی و دامپروری
خدمات سمپاشی و فروش سموم اسایش
خدمات دامپروری و کشاورزی اسایش
فروشگاه خیابان اسکندری شمالی پلاک 45
02166900811
02166900812
شماره حساب بانکی جهت واریز به حساب

شماره حساب بانک کشاورزی 710709995
شماره کارت 6037701676926980
تلفن
09123371712

فکس
02166900811
ساعات بازگشایی
09:30

تماس با ما